Xét chiều biến thiên của hàm số sau(y’ vô nghiệm) a)y=-x^3+3x^2-4x+2 b)y=x^3-6x+1

Question

Xét chiều biến thiên của hàm số sau(y’ vô nghiệm)
a)y=-x^3+3x^2-4x+2
b)y=x^3-6x+1

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-10T13:34:18+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T13:35:44+00:00

  =x3+3x−4x+2=x3+3x+−4x+2

  =x3+3x+−4x+2=(x3)+(3x+−4x)+(2)=x3+−x+2

  0
  2021-09-10T13:35:55+00:00

  Đáp án:

   a. Hàm số nghịch biến trên R

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.y’ =  – 3{x^2} + 6x – 4\\
   =  – \left( {3{x^2} – 6x + 4} \right)\\
   =  – \left( {3{x^2} – 2.x\sqrt 3 .\sqrt 3  + 3 + 1} \right)\\
   =  – {\left( {x\sqrt 3  – \sqrt 3 } \right)^2} – 1\\
  Do: – {\left( {x\sqrt 3  – \sqrt 3 } \right)^2} \le 0\forall x\\
   \to  – {\left( {x\sqrt 3  – \sqrt 3 } \right)^2} – 1 < 0\\
   \to y’ < 0
  \end{array}\)

  ⇒ Hàm số nghịch biến trên R

  \(\begin{array}{l}
  b.y’ = 3{x^2} – 6\\
  Xét:y’ = 0\\
   \to 3{x^2} – 6 = 0\\
   \to x =  \pm \sqrt 2 
  \end{array}\)

  BBT
  x                 -∞                 -√2                √2             +∞

  y’                             +         0         –        0       +

  y                            \( \nearrow \)                 \( \searrow \)                \( \nearrow \) 

  Vậy hàm số đồng biến trên \(x \in \left( { – \infty ; – \sqrt 2 } \right) \cup \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\)

  Hàm số nghịch biến trên \(x \in \left( { – \sqrt 2 ;\sqrt 2 } \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )