Xét hai nhóm câu tục ngữ sau: Nhóm A: – Lá lành đùm lá rách – Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. – Thương người n

Question

Xét hai nhóm câu tục ngữ sau:
Nhóm A:
– Lá lành đùm lá rách
– Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy
rằng khác giống nhưng chung một
giàn.
– Thương người như thể thương
thân.
– Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Nhóm B: – Chị ngã em nâng
– Anh em như thể tay chân
– Môi hở răng lạnh, máu chảy
ruột mềm
– Tay đứt ruột xót
a. Trong mỗi nhóm, hãy chia thành hai nhóm nhỏ và gọi tên cho từng nhóm.
b.Hãy điền tiếp các ý tìm được vào mô hình sau:
Luận điểm: Tục ngữ khuyên con người hãy yêu thương đùm bọc nhau, đoàn kết thân ái với nhau.
Nhóm A: A1 – Tục ngữ về yêu thương giúp đỡ. A2 – …………………….
Nhóm B: B1 – ……………………. B2 – ……………………

in progress 0
Anna 1 năm 2021-09-20T14:44:53+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:46:25+00:00

  `a)`

  * Nhóm `A:` 

  – Nhóm `1:` Sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

  + Lá lành đùm lá rách

  + Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ  

  – Nhóm `2:`  Tình yêu, sự yêu thương của con người.

  + Bầu ơi thương lấy bí cùng 

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

  + Thương người như thể thương thân

  * Nhóm `B`

  – Nhóm `1:` Tình cảm anh em trong gia đình.

  + Chị ngã em nâng.

  + Anh em như thể tay chân.

  – Nhóm `2:` Tình nghĩa ruột thịt

  + Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm.

  + Tay đứt ruột xót

  `b)` Nhóm `A:`

  + `A_1` – Tục ngữ về yêu thương giúp đỡ.

  + `A_2` – Tục ngữ về tinh thần tương thân tương ái.

  – Nhóm `B:`

  + `B_1` – Tục ngữ về tình cảm anh em trong gia đình.

  + `B_2` – Tình nghĩa ruột thịt

  #Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )