Xét một tế bào mẹ giao tử ở một loài có các nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể 2n được kí hiệu như sau: AaBbDdXY. Quá trình giảm phân 2 của quá trìn

Question

Xét một tế bào mẹ giao tử ở một loài có các nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể 2n được kí hiệu như sau: AaBbDdXY. Quá trình giảm phân 2 của quá trình giảm phân tạo tử bị rối loạn không phân li chỉ ở một NST kép. Giao tử tạo ra sau đây sẽ là được sinh ra từ đột biến trên:

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-07-11T13:51:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:53:14+00:00

  Đáp án: B

  Giải thích các bước giải:

  – Do chỉ có cặp BB không phân ly ở giảm phân II.

  – A, C, D do rối loạn cả giảm phân I và giảm phân II.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )