Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu ”Giờ đây sách dễ kiếm, một học giả trẻ đã có thể khoe khoang từng đọc hàng vạn cuốn sách”thuộc kiểu câu nào?

Question

Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu ”Giờ đây sách dễ kiếm, một học giả trẻ đã có thể khoe khoang từng đọc hàng vạn cuốn sách”thuộc kiểu câu nào?

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2021-07-17T19:02:42+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:04:39+00:00

  Giờ đây sách dễ kiếm, một học giả trẻ đã có thể khoe khoang từng đọc hàng vạn cuốn sách

     TN        C1      V1          C2                               V2

  ⇒Câu ghép vì có 2 cụm C-V trở nên không bao chứa lẫn nhau

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-07-17T19:04:40+00:00

  `=>`Câu ghép.

  Vì vế 1 là 1 câu,vế 2 cũng là 1 câu mà 2 câu này không bao hàm nhau nên là câu ghép.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )