xét theo cấu tạo thì câu “vô ăn cơm” trong “chiếc lược ngà” là kiểu câu gì?

Question

xét theo cấu tạo thì câu “vô ăn cơm” trong “chiếc lược ngà” là kiểu câu gì?

in progress 0
Samantha 4 tuần 2021-09-16T17:59:39+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:01:01+00:00

  -Xét theo cấu tạo thì câu “vô ăn cơm” trong “chiếc lược ngà” là kiểu câu rút gọn ( rút gọn thành phần CN ).

  0
  2021-09-16T18:01:19+00:00

  câu “vô ăn cơm” là câu rút gọn thành phần Cn

  -> ví dụ khôi phục: Ba vô ăn cơm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )