xét tính chẵn lẻ của các hàm số y=(x+2)^2

Question

xét tính chẵn lẻ của các hàm số y=(x+2)^2

in progress 0
Kylie 14 phút 2021-09-16T03:34:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:36:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:
  \[\begin{array}{l}
  f(x) = {(x + 2)^2}\\
  f( – x) = {\left( { – x + 2} \right)^2} \ne f(x) \ne – f(x)
  \end{array}\]
  => Hàm số không chẵn không lẻ

  0
  2021-09-16T03:36:44+00:00

  $f(x)= (x+2)^2$

  $f(-x)= (-x+2)^2= (x-2)^2$ 

  $\Rightarrow$ Hàm không chẵn không lẻ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )