xet tinh chan le cua ham so sau y=|x+3|-|x-3|:x

Question

xet tinh chan le cua ham so sau y=|x+3|-|x-3|:x

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-05T18:34:18+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:35:52+00:00

  Đáp án:

  Hàm số chẵn.

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  y = \frac{{\left| {x + 3} \right| – \left| {x – 3} \right|}}{x} = f\left( x \right)\\
  TXD:D = R\backslash \left\{ 0 \right\}\\
  f\left( { – x} \right) = \frac{{\left| { – x + 3} \right| – \left| { – x – 3} \right|}}{{ – x}} = \frac{{\left| {x – 3} \right| – \left| {x + 3} \right|}}{{ – x}} = \frac{{\left| {x + 3} \right| – \left| {x – 3} \right|}}{x} = f\left( x \right)
  \end{array}\]

  Vậy hàm số chẵn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )