xét tính chẵn lẻ của hàm số y=x^4-3trij tuyệt đối x+5

Question

xét tính chẵn lẻ của hàm số y=x^4-3trij tuyệt đối x+5

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-12T00:38:40+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:40:16+00:00

  Đáp án: hàm số không chẵn không lẻ

  Giải thích các bước giải: |x+5| hay |x| vậy bạn

  0
  2021-09-12T00:40:30+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:
  \[\begin{array}{l}
  f(x) = {x^4} – 3\left| x \right| + 5\\
  f( – x) = {( – x)^4} – 3\left| { – x} \right| + 5 = {x^4} – 3\left| x \right| + 5 = f(x)
  \end{array}\]
  => Hàm số đã cho là hàm số chẵn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )