Xét tính chẵn lẻ của hàm số y= m-x, x bé hơn 0 và y= x+m, x lớn hơn hoặc bằng 0

Question

Xét tính chẵn lẻ của hàm số y= m-x, x bé hơn 0 và y= x+m, x lớn hơn hoặc bằng 0

in progress 0
Sarah 4 tuần 2021-09-16T18:29:28+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:30:41+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  ta có f(x)=m-x, x<0

  m+x, x>=0

  => f(-x) = m+x, -x<0

  m-x, -x>=0

  hay f(-x)=m+x, x>0

  =m-x, x<=0

  => hàm chẵn (tại x=0 thì hàm số luôn =m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )