xét tính đơn điệu của hàm số: y= (-1/3)x^3+x^2-5x+3

Question

xét tính đơn điệu của hàm số: y= (-1/3)x^3+x^2-5x+3

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-08-23T06:36:51+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:38:25+00:00

  Đáp án:

   Nghịch biến

  Giải thích các bước giải:

  y’ = – $x^{2}$ + 2x – 5 = – ($x^{2}$ – 2x +5 ) = – ($(x-1)^{2}$ + 4) < 0 ∀x ∈ R

  => Hàm số luôn nghịch biến trên R

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )