xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn ” Ngày nào ít: Ba lần ” thuộc kiểu câu gì? Nhận xét cách đặt câu trong đoạn văn trên và cho biết tác dụng của cách vi

Question

xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn ” Ngày nào ít: Ba lần ” thuộc kiểu câu gì? Nhận xét cách đặt câu trong đoạn văn trên và cho biết tác dụng của cách viết ấy trong việc thể hiện ngôn ngữ, giọng điệu đoạn văn?

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-15T01:03:28+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-15T01:05:24+00:00

    Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu ” Ngày nào ít: Ba lần ” thuộc kiểu câu rút gọn.

    -> Cách đặt câu và tác dụng: câu văn ngắn, gần với khẩu ngữ, nhịp nhanh, tạo được không khí khẩn trương trong hoàn cảnh chiến trường. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )