Xét về tọa độ địa lí trên biển ,lãnh thổ nước ta còn trải rộng ??

Question

Xét về tọa độ địa lí trên biển ,lãnh thổ nước ta còn trải rộng ??

in progress 0
Camila 44 phút 2021-10-10T07:25:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:27:08+00:00

  Trên vùng biển, hệ tọa độ địa lí của nước ta còn kéo dài tới khoảng vĩ độ 6050B và từ khoảng kinh độ 1010Đ đến trên 117020’Đ tại biển Đông. (SGK/13 Địa lí 12)

  0
  2021-10-10T07:27:29+00:00

  Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 

  et-ve-toa-do-dia-li-tren-bien-lanh-tho-nuoc-ta-con-trai-rong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )