êu nội dung bản Hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5-6-1862 rồi rút ra nhận xét.

Question

êu nội dung bản Hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5-6-1862 rồi rút ra nhận xét.

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-11-10T20:11:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:13:05+00:00

  – Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.

  – Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán.

  – Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.

  – Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 280 vạn lạng bạc.

  – Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long cho triều đình Huế chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.

  Nhận xét:
  – Triều đình đã chính thức đầu hàng, bức bột trước sự xâm lược của Pháp.
  – Với việc làm đó, triều đình đã từ bỏ một phần trách nhiệm tổ chức và lãnh đạo kháng chiến chống
  Pháp đồng thời cũng thể hiện ý thức vì lợi ích riêng của triều đình phong kiến nên đã phản bội một phần lợi ích dân tộc.

  – Triều đình sớm tỏ ra hoang mang, giao động vô căn cứ nên lo sợ, dẫn đến những việc làm ngu ngốc và tội lỗi.
  – Với nội dung kí kết đó, triều đình đã tiếp tục phản bội lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân, tạo đà cho quân Pháp có cơ hội lấn tới trên con đường xâm lược nước ta.

  0
  2021-11-10T20:13:06+00:00

  nội dụng : 

  + Giao ba tỉnh miền Đông cho Pháp

  + Mở 3 cửa biển cho Pháp cai quản

  + Cho pháp có quyền tự do truyền đạo Gia Tô

  + Bồi thường chiến phí cho Pháp khoảng 280 lạng bạc

  + Điều kiện Pháp phải trả lại thành Vĩnh long cho triều đình

  Nhận xét

  + Đây là một trong những điều khoản mà khiến nhân dân căm phẫn , không hề đồng ý với triều đình Huế. Điều khoản này thì lợi cho thực dân Pháp rất nhiều. Và nó là mở đầu cho cuộc xâm lược của thực dân Pháp cũng như bán một phần đất liền của Tổ quốc cho giặc mà triều đình Huế đang làm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )