f(x) =-2x^2+2(m+2)x+m+1/2 với mọi x thuộc R tìm tham số m ( Mn giúp mình với ạ)

Question

f(x) =-2x^2+2(m+2)x+m+1/2 với mọi x thuộc R tìm tham số m
( Mn giúp mình với ạ)

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-11-26T11:31:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:32:46+00:00

  Đáp án:

  $f(x) =-2x²+2(m+2)x+m+1/2$

  Để $f(x) < 0 $

  $=>$ $\left \{ {{Δ<0} \atop {a<0}} \right.$

  $=>$ $\left \{ {{b²-4ac<0} \atop {a=-2<0}} \right.$

  $=>$ $\left \{ {{b²-4ac<0 (1)} \atop {x∈R}} \right.$

  Từ $(1) => [2(m+2)]²-4.(-2).(m+1/2) < 0$

  $⇔ 4(m²+4m+4)+8(m+1/2) < 0$

  $⇔ 4m²+16m+16+8m+4 < 0$

  $⇔ 4m²+24m+20 < 0$

  $⇔ 4(m²+6m+5) < 0$

  $⇔ m²+6m+5 < 0 $

  Đặt $f(m)=m²+6m+5$

  Ta có: $m²+6m+5 = 0$

  $=> m=-1; m=-5; a=-2<0$

  Bảng xét dấu

  m    -∞   -5    -1    +∞

  m+1     –   |   – 0  +

  m-5       –  0  + | +

  f(m)      + 0  –  0 +

  $=> f(m)<0 $thì $m∈(-5;-1)$

  Vậy dể $f(x)<0$ thì $m∈(-5;-1)$

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

  0
  2021-11-26T11:32:50+00:00

  $f(x)<0 \forall x \in R$ 

  $\Leftrightarrow \Delta'< 0$

  $\Delta’= (m+2)^2 – (-2).(m+0,5)$

  $= m^2 + 2m+4 + 2m +1$

  $=m^2+ 4m+5 < 0$ (Vô nghiệm)

  $\Leftrightarrow m \in \{ \varnothing \}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )