Fe +HNO3 => Fe (NO3)3 +N2 +H2O Các cân bằng nữa nhé.

Question

Fe +HNO3 => Fe (NO3)3 +N2 +H2O
Các cân bằng nữa nhé.

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-09T08:53:19+00:00 2 Answers 163 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T08:54:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Phương pháp oxi hóa-khử (lớp 10)

  \(Fe+HNO_3\xrightarrow{t^o} Fe(NO_3)_3+N_2↑+H_2O\\ Fe^0-3e\to Fe^{+3}\ \ \ \ \ \ \ \times 5\\ N^{+5}+5e\to N^0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \times 3\\ PTHH:5Fe+18HNO_3\xrightarrow{t^o} 5Fe(NO_3)_3+3N_2↑+9H_2O\)

  Góp ý: Cân bằng mấy phương trình này em nên lên mạng xem cách căn bằng phương trình bằng phương pháp oxi hóa-khử nhé !

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-09T08:54:26+00:00

  Đáp án:

   Dùng phương pháp đại số

  Giải thích các bước giải:

  Đặt hệ số cân bằng như sau :

  $aFe + bHNO_3 \to cFe(NO_3)_3 + dN_2 + eH_2O$

  – Dùng Bảo toàn nguyên tố để lập các hệ phương trình ( tổng số nguyên tử trước bằng tổng số nguyên tử sau) 

  Bảo toàn nguyên tố với Fe : $a = c$

  Bảo toàn nguyên tố với H : $b = 2e$

  Bảo toàn nguyên tố với N : $b = 3c + d$

  Bảo toàn nguyên tố với O : $3b = 9c + e$

  Cho $a = 1$

  Suy ra :

  $a = c = 1 ; b = \dfrac{18}{5} ; e = \dfrac{9}{5} ; d = \dfrac{3}{5}$

  $Fe + \dfrac{18}{5}HNO_3 \to Fe(NO_3)_3 + \dfrac{3}{5}N_2 + \dfrac{9}{5}H_2O$

  Quy đồng hệ số cân bằng về số đơn giản nhất :

  $5Fe + 18HNO_3 \to 5Fe(NO_3)_3 + 3N_2 + 9H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )