FE2 (SO4)3 có rút gọn thành FE(SO2)3 được không ạ giúp mình với

Question

FE2 (SO4)3 có rút gọn thành FE(SO2)3 được không ạ
giúp mình với

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-31T13:56:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:57:39+00:00

  Đáp án:

  \(Fe_2(SO_4)_3\) không thể rút gọn thành \(Fe(SO_2)_3\)

  Giải thích các bước giải:

  \(Fe_2(SO_4)_3\) không thể rút gọn thành \(Fe(SO_2)_3\) vì:

  – Số nguyên tử của nguyên tố sau khi rút gọn là số thập phân.

  – Hợp chất liên kết với nhau dựa vào hóa trị.

  \(\Rightarrow\) CTHH của hợp chất như thế nào thì bạn để nguyên như thế, không nên rút gọn.

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-08-31T13:57:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CTHH không thể rút gọn được như thê nhé bạn

  Do hóa trị của nguyên tố mới tạo nên chất đó

  `Fe_2(SO_4)_3: Fe(III), SO_4(II)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )