fe2o3 + h2so4 —-> fe2(so4)3 + so2 + h2o cân bằng hộ tui, ông thầy cho đề chết người ????????

Question

fe2o3 + h2so4 —-> fe2(so4)3 + so2 + h2o cân bằng hộ tui, ông thầy cho đề chết người ????????

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-08-21T16:48:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:49:42+00:00

  .

  0
  2021-08-21T16:50:05+00:00

  Bài giải :

  `Fe_2O_3+H_2SO_4` không tạo khí `SO_2`

   Vì `Fe` trong `Fe_2O_3` có số oxi hòa là : `+3` ⇒ số oxi hóa cao nhất

       `S` trong `H_2SO_4` có số oxi hóa là : `+6` và `SO_2` là : `+4`

  ⇒ Không có số oxi hóa tăng ⇒ Vô lí ⇒ Không tạo khí `SO_2`

  `Fe_2O_3+3H_2SO_4→Fe_2(SO_4)_3+3H_2O`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )