Find one or two mistakes and correct them. 1. Another Japanese city, Osaka, also has a very large population with 2.5 million. 2. I’m on a car to Binh

Question

Find one or two mistakes and correct them.
1. Another Japanese city, Osaka, also has a very large population with 2.5 million.
2. I’m on a car to Binh Dinh to join a meeting there

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-08-30T21:57:39+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:58:46+00:00
  • câu 1 million phải thêm s

  • câu 2 on phải là in 

  • XIN HAY NHẤT Ạ

  0
  2021-08-30T21:58:55+00:00

  $\color{purple}{@MonNgao’s}$

  Câu một:

  Vì trong nước Nhật thì không chỉ có một người mà là hơn hàng triệu người tên chúng ta sẽ thêm “s”Vậy thì ta sửa:

  -million thành millions.

  Câu hai:

  Vì “on” là ở trên, in là ở trong. Vậy phải sửa:

  -on thành in.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )