$\frac{6}{11}$ : $\frac{3}{22}$  Mọi người làm đúng theo cách lớp 4 ạ

Question

$\frac{6}{11}$ : $\frac{3}{22}$ 
Mọi người làm đúng theo cách lớp 4 ạ

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-11-12T14:26:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:28:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 6/11:3/22=6/11.22/3=6.22/11.3=132/33=4

   

  0
  2021-11-12T14:28:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   6/11:3/22

  =6/11×22/3

  =132/33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )