………………..G………………………….I……………………Ả……………………..I viết tất cả các số có 3 chư số khác nhau mà

Question

………………..G………………………….I……………………Ả……………………..I
viết tất cả các số có 3 chư số khác nhau mà tổng cua 3 chữ số trong mỗi số đều bằng 3 tính tổng của các số vừa tìm đc

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-15T09:31:14+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:32:23+00:00

  `text{tất cả các số có 3 chữ số khác nhau mà tổng của 3 chữ số trong mỗi số đều bằng 3 là :`

  `102;120;201;210`

  `text{tổng của các số vừa tìm được là : `

  `102+120+201+210=633`

  0
  2021-10-15T09:32:37+00:00

  Đáp án:

   120;102;210;201

  Tổng các số vừa tìm đc =633

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )