Gạch chân các từ dùng sai và ghi từ cần thay thế trong ngoặc đơn cho mỗi câu hỏi dưới đây: 1. Một cuộc đời đáng để chúng ta nói lời chiêm ngưỡng. (…

Question

Gạch chân các từ dùng sai và ghi từ cần thay thế trong ngoặc đơn cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1. Một cuộc đời đáng để chúng ta nói lời chiêm ngưỡng. (…….)
2. Bên dưới loằng ngoằng những chữ Hán tự viết thấu. (…….)

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-11-26T07:30:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T07:32:00+00:00

  Câu 1 :

  Từ sai : Chiêm ngưỡng

  Vì : Chiêm ngưỡng có nghĩa là ngắm nhìn, không thể dùng trong trường hợp câu này được

  Thay thế : Ngưỡng mộ

  Câu 2 : 

  Từ sai : Loằng ngoằng

  Vì : Theo nghĩa của từ “tháu” thì chúng ta đã hiểu được là những từ Hán tự viết khong theo hàng, theo lối, nên khi sử dụng từ “loằng ngoằng” sẽ làm câu thêm rườm rà hơn

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY

  @Sâu

  0
  2021-11-26T07:32:40+00:00

  từ sai là từ : chiêm ngưởng 

  Vì chiêm ngưởng là ngắm nhìn không thích hợp cho câu trên 

  thay thế : ngưởng mộ 

  từ sai : loằng thoằng 

  vì nó sẽ làm cho câu văn rườm rà , mất sự hấp dẫn bên trong câu văn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )