Gần tết bác An có 1 phòng cần thay đổi gạch lát sàn . Biết chiều dài cần 20 viên gạch, chiều rộng cần 10 viên gạch .Mỗi viên gạch có kích thước 40cmx4

Question

Gần tết bác An có 1 phòng cần thay đổi gạch lát sàn . Biết chiều dài cần 20 viên gạch, chiều rộng cần 10 viên gạch .Mỗi viên gạch có kích thước 40cmx40cm với giá là 65000 đồng /viên gạch
a) Tính diện tích sàn của căn phòng nhà bác An bao nhiêu mét vuông
b) Hãy tính tiền bác An cần mua gạch để lót sàn

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-22T02:23:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:24:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a)

  Mỗi viên gạch có kích thước 40×40 cm

  Chiều dài cần 20 viên gạch, nên chiều dài mặt sàn là: 20×40 =800 cm

  Chiều rộng cần 10 viên gạch nên chiều rộng mặt sàn là: 10×40 =400 cm

  Diện tích sàn là: 800 x 400 = 320 000 $c{m^2}$ = 32 ${m^2}$

  b)

  Diện tích 1 viên gạch là: 40×40 =1600 $c{m^2}$ = 0,16 ${m^2}$

  Để lát kín sàn cần tất cả số viên gạch là: 32 : 0,16=200 viên gạch

  TỔng tiền là: 200 x 65 000 = 13 000 000 (đồng) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )