Gấp ạ mọi người Trong 45 học sinh lớp 10A có 20 bạn xếp học lực giỏi, 15 bạn đạt hạnh kiểm tốt, trong đó có 7 bạn vừa đạt hạnh kiểm tốt vừa có học lực

Question

Gấp ạ mọi người
Trong 45 học sinh lớp 10A có 20 bạn xếp học
lực giỏi, 15 bạn đạt hạnh kiểm tốt, trong đó có 7 bạn vừa đạt hạnh kiểm tốt vừa có học lực giỏi. Hỏi
a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết muốn được khen thưởng thì hoặc học sinh giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt.
b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xét học lực giỏi và hạnh kiểm tốt.

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-07-08T20:38:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:40:05+00:00

  a) Số học sinh chỉ đạt học lực giỏi là: 20 – 7 = 13

  Số học sinh chỉ đạt hạnh kiểm tốt là: 15 – 7 = 8

  Số học sinh được nhận thưởng là: 13 + 8 + 7 = 28

  b) Số bạn chưa được xét: 45 – 28 = 17

  0
  2021-07-08T20:40:12+00:00

            The best of team

  @ minhhai2k10

                 bạn tham khảo nha ^~^

  giải thích các bước giải:

            Bài làm nha : 

  a) Có số bạn chỉ đạt học lực giỏi là : 20 – 7 = 13 ( bạn )

  Có số bạn chỉ đạt hạnh kiểm tốt là : 15 – 7 = 8 ( bạn )

  Có số bạn được nhận thưởng là : 13 + 8 + 7 = 28 ( bạn )

  b) Có số bạn chưa được xét học lực giỏi và hạnh kiểm tốt là : 45 – 28 = 17 ( bạn )

                 chúc bạn hok tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )