GẤP GẤP GẤP Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là gì

Question

GẤP GẤP GẤP
Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là gì

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-30T21:31:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:32:39+00:00

  Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là gì ?

  – Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là lãnh đạo công dân Tây Sơn, nhân dân đánh bại kẻ thù, bảo vệ dân tộc, lập ra triều Tây Sơn, xây dựng, củng cố đất nước, phát triển đất nước. 

  – Xóa bỏ sự chia cắt đất nước.

  – Đánh tan quân xâm lược Xiêm Thanh.

  – Lập lại nền thống nhất quốc gia.

  0
  2021-07-30T21:33:15+00:00

  – Lãnh đạo nhân dân, ông còn là trụ cột quan trọng của nghĩa quân Tây Sơn, góp phần to lớn trong cuộc khởi nghĩa bảo vệ độc lập dân tộc xây dựng triều Tây Sơn, bước đầu đi trên con đường xây dựng và củng cố đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )