” GCTS cho rằng giá trị thặng dư (m) có được là do áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất chứ không phải bóc lột công nhân làm thuê” quan điểm t

Question

” GCTS cho rằng giá trị thặng dư (m) có được là do áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất chứ không phải bóc lột công nhân làm thuê” quan điểm trên đúng hay sai? vì sao?

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-08-31T13:33:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:35:20+00:00

  Bài làm 

  gcts-cho-rang-gia-tri-thang-du-m-co-duoc-la-do-ap-dung-ky-thuat-cong-nghe-moi-vao-san-uat-chu-kh

  0
  2021-08-31T13:35:39+00:00

  Đúng. Bóc lột công nhân làm thuê chỉ tạo ra sản phẩm mà bản thân sản phẩm thì không có thay đổi so với chính nó nên không thể dẫn đến có giá trị thặng dư. Áp dụng KHKT sẽ tạo ra sản phẩm có chất khác dẫn đến có thể tạo ra giá trị thặng dư.

  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )