[GDCD lớp 10][GẤP][HAY VOTE 5 SAO LUÔN][40 điểm] Câu 1: Khi con người đầu tiên xuất hiện thì lịch sử A. xã hội chưa bắt đầu. B. xã hội cũng bắt đầu. C

Question

[GDCD lớp 10][GẤP][HAY VOTE 5 SAO LUÔN][40 điểm]
Câu 1: Khi con người đầu tiên xuất hiện thì lịch sử
A. xã hội chưa bắt đầu.
B. xã hội cũng bắt đầu.
C. xã hội đã phát triển.
D. loài người sắp diễn ra.
Câu 2: Câu nào sau đây đề cập đến tính kế thừa?
A. Hổ phụ sinh hổ tử.
B. Tay làm hàm nhai.
C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
D. Môi hở răng lạnh.
Câu 3: Trước thực tiễn có nhiều loài sâu bọ phá hoại lúa, đòi hỏi con người phải chế tạo ra loại thuốc tiêu diệt sâu bọ để bảo vệ lúa; và cuối cùng con người đã chế tạo ra thuốc tiêu diệt được sâu bọ. Trong trường hợp này thực tiễn là
A. động lực của nhận thức.
B. cơ sở của nhận thức.
C. tiêu chuẩn của chân lí.
D. mục đích của nhận thức.
Câu 4: Giải thưởng Nobel ra đời nhằm tôn vinh các cá nhân có những đóng góp cho sự phát triển của xã hội và hướng tới ý nghĩa nhân văn cao cả vì
A. giá trị giải thưởng.
B. lợi ích kinh tế.
C. con người.
D. bản thân của Nobel.
Đây là mấy câu hỏi GDCD lớp 10, các bạn giúp mình, mỗi câu giải thích cho mình nhé.
MÌNH ĐẶT 40 ĐIỂM VÀO CÂU, NÊN CÁC BẠN GIẢI THÍCH KỸ NHÉ. SPAM CÂU TRẢ LỜI KHÔNG GIẢI THÍCH MÌNH VOTE 1 SAO.

in progress 0
Rylee 7 phút 2021-09-09T21:47:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T21:48:31+00:00

  Câu 1 B xh cũng bắt đầu 

  Câu 2 C kiến tha lâu cx đầy tổ 

  Câu 3 A động lực của nhận thức 

  Câu 4 C con người 

  0
  2021-09-09T21:49:04+00:00

  1)

  A. xã hội chưa bắt đầu.
  B. xã hội cũng bắt đầu.
  C. xã hội đã phát triển.
  D. loài người sắp diễn ra

  2)

  A. Hổ phụ sinh hổ tử.
  B. Tay làm hàm nhai.
  C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
  D. Môi hở răng lạnh.

  3)

  A. động lực của nhận thức. 
  B. cơ sở của nhận thức.
  C. tiêu chuẩn của chân lí.
  D. mục đích của nhận thức.

  4)

  A. giá trị giải thưởng.
  B. lợi ích kinh tế.
  C. con người.
  D. bản thân của Nobel.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )