Gen A dài 4080 A° số liên kết hiđro là 2398 a) tính số nuclêôtit của gen b) tìm số nuclêôtit từng loại c) số liên kết hiđro là bao nhiu

Question

Gen A dài 4080 A° số liên kết hiđro là 2398
a) tính số nuclêôtit của gen
b) tìm số nuclêôtit từng loại
c) số liên kết hiđro là bao nhiu

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-24T10:25:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:27:25+00:00

  Đáp án: 1. Số Nu của gen là

  N=2l/3,4=2400.

  Ta có : A+G=1200,

  2A+3G=2398

  Giải hệ ta có A=T=1202,G=X=-2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )