Gen B có 3000 Nu,có A+T=60% số Nu của gen a,Xác định chiều dài gen B b,Số Nu từng loại của gen B là bao nhiêu?

Question

Gen B có 3000 Nu,có A+T=60% số Nu của gen
a,Xác định chiều dài gen B
b,Số Nu từng loại của gen B là bao nhiêu?

in progress 0
Parker 6 ngày 2021-09-06T11:47:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T11:48:23+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Chiều dài của gen B là:

  `3000 : 2 × 3,4 = 5100 A^o`

  b.

  – Ta có:

  `\%A + \%T = 60\%`

  mà `\%A = \%T`

  ⇒ `\%A = \%T = 60\% : 2 = 30\%`

  – Số Nu loại A và T của gen B là:

  `3000 × 30\% = 900` Nu

  – Số Nu loại G và X của gen B là:

  `(3000 – 900 × 2) : 2 = 600` Nu

   

  0
  2021-09-06T11:49:13+00:00

  a, Chiều dài gen B là:

  $3000 : 2 × 3,4 = 5100 Angtrom$

  b, Theo bài ra ta có:

  $A = T = 60\% : 2 = 30\%$

  Số nucleotit từng loại của gen B:

  $A = T = 3000 × 30\% = 900$

  $G = X = (3000 – 900 × 2) : 2 = 600$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )