Gen B đột biến thành gen b . Gen B có khối lượng phân tử 54.10^4 a) tính chiều dài của gen B ra micromet b) xác định dạng đột biến , cho biết gen b c

Question

Gen B đột biến thành gen b . Gen B có khối lượng phân tử 54.10^4
a) tính chiều dài của gen B ra micromet
b) xác định dạng đột biến , cho biết gen b có khối lượng phân tử 5394.10^2 đvC ,Mnu =300 đvC

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-14T07:23:56+00:00 1 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:25:26+00:00

  a, số nucleotis của gen B:

  540000 : 300=1800

  Vậy chiều dài của gen:

  (1800:2) x 3,4=3060 angtron=0,306

  b,số nu của gen b:

  539400 : 300=1798

  Mất 2 nu => đột biến mất cặp nucleotid

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )