Gen C đột biến thành gen c ..Gen C có chiều dài hơn gen C là 3,4 A°. a) Hãy cho biết gen c thuộc dạng đột biến nào. b)tính chiều dài của gen C, cho bi

Question

Gen C đột biến thành gen c ..Gen C có chiều dài hơn gen C là 3,4 A°.
a) Hãy cho biết gen c thuộc dạng đột biến nào.
b)tính chiều dài của gen C, cho biết gen c có khối lượng phân tử 6006..10^2 đvC ,Mnu =300 đvC

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-14T07:20:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:22:20+00:00

  a,đột biến thêm 1 cặp nucleotid

  b,số nucleotid của gen c:

  600600:300=2002

  Vậy số nu của gen C

  2002-2=2000

  Chiều dài của gen C

  (2000:2)*3,4=3400angtron

  0
  2021-10-14T07:22:25+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Gen c thuộc dạng đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit

  b.

  – Tổng số Nu của gen c là:

  600600 : 300 = 2002 Nu

  – Tổng số Nu của gen C là:

  2002 – 2 = 2000 Nu

  – Chiều dài của gen C là:

  2000 : 2 × 3,4 = 3400 $A^{o}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )