Gen có 100 Timim và 30% Guanin bị đột biến dạng thay thế một cặp G-X bằng 1 cặp A-T. Alen đột biến có số nuclêôtit từng loại là bao nhiêu

Question

Gen có 100 Timim và 30% Guanin bị đột biến dạng thay thế một cặp G-X bằng 1 cặp A-T. Alen đột biến có số nuclêôtit từng loại là bao nhiêu

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-08T07:16:15+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:17:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì A= T 

       G = X 

  Mà A+ G = 50% N 

  => T = A= 20%N 

  => T= A= 100 

        G= X= 3/2.100= 150 

  gen đột biến dạng thay thế 1 cặp G-X thành A-T  nên 

  A= T= 101

  G=X = 149

  0
  2021-09-08T07:18:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

  A=T = 100

  A=T = 50% -30% = 20%

  => N = 100 : 20% =  500 nu

  G=X= 500 x 30% = 150 nu

  Vậy Alen đột biến có :

  A=T = 100 + 1 = 101 nu

  G=X= 150 -1= 149 nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )