Gender roles develop through internalization and identification during childhood. Sigmund Freud suggested that biology determines gender identity thro

Question

Gender roles develop through internalization and identification during childhood. Sigmund Freud suggested that biology determines gender identity through identification with either the mother or the father. While some people agree with Freud, others argue that the development of the “gendered self” is not completely determined by biology, but rather the interactions that one has with the primary caregiver(s).
đây là nghĩa dịch trên bing :
Vai trò giới phát triển thông qua nội tâm hóa và nhận dạng trong thời thơ ấu. Sigmund Freud gợi ý rằng sinh học xác định bản dạng giới thông qua nhận dạng với người mẹ hoặc người cha. Trong khi một số người đồng ý với Freud, những người khác cho rằng sự phát triển của “bản thân giới tính” không hoàn toàn được xác định bởi sinh học, mà là sự tương tác mà người ta có với (các) người chăm sóc chính
======>tóm tắt nội dung nghĩa đó và giải thích cho mình hiểu nội dung của nguyên câu đó với mình ko hiểu nó dg nói cái gì luôn

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-05T05:34:53+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T05:35:58+00:00

  Vai trò giới phát triển thông qua nhận dạng trong suốt thời thơ ấu. Sigmund Freud gợi ý rằng sinh học xác định nhận dạng giới tính thông qua việc nhận dạng với mẹ hoặc cha. Trong khi một số người đồng ý với Freud, những người khác lại cho rằng sự phát triển của “giới tính tự thân” không hoàn toàn do sinh học xác định, mà là do những tương tác mà một người có với (những) người chăm sóc chính.

  Giới tính không nhất thiết do sinh học quy định như nhận định của Freud mà còn có thể do tương tác với những người chăm sóc.

  0
  2021-10-05T05:36:51+00:00

  Nó đang nói về cái giả thuyết nhận dạng giới tính sinh học của ông Sigmund Freud.

  Ông Freud thì đưa ra cái giả thuyết là sinh học xác định được cái giới tính là thông qua nhận dạng với mẹ hoặc cha. (Theo mình nghĩ thì chắc kiểu đây là cách để mà biết được đứa bé trong bụng mẹ là trai hay gái á ;-;)

  Mấy người kia thì có một số đồng ý, một số khác thì cho rằng là cái sự phát triển của bản thân cái giới tính của đứa trẻ ấy không hoàn toàn được xác định bởi sinh học mà do sự tương tác với cái người chăm sóc đứa bé ấy lúc còn ở trong bụng mẹ (?)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )