George said it was…he could do A. the best B. best C. better D.good

Question

George said it was…he could do
A. the best
B. best
C. better
D.good

in progress 0
Melody 3 tuần 2021-08-16T16:12:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:13:07+00:00

  ` text {  George said it was…he could do }`

  ` text { => A. the best }`

  ` text { Vì: }`

  ` text { + Dịch: Đó là điều tốt nhất anh ấy có thể làm }`

  ` text { + B;C;D Không phù hợp vì: }`

  ` text { + Trước best phải có the }`

  ` text { + không dùng better vì không phải so sánh hơn }`

  ` text { Xin hay nhất }`

  0
  2021-08-16T16:13:25+00:00

  George said it was the best he could do

  —> Giải thích: So sánh nhất ( Super lative ) 

  Không chọn câu B vì: Khi so sánh nhất ta phải có mạo từ The

  Không chọn câu C vì: Better là tốt hơn dùng để so sánh hơn kém

  Không chọn câu D vì: Good là tốt không phù hợp

  ????ı̀???????? ????ı̀???????? ????????̣???????? đ????????????????ℯ̂̃???? ????????ℯ̂́???? ????????????̛́???? ????????̣???? ????????????????̣???? ????????????̂???? ????????????̉ ????????ℯℴ ???????????? đ????̣???????? ????????̉???? ????????????́???????? ????????????̉ <3

  Chúc bạn một ngày tốt lành nhaaa

  Don’t copy pls !! From: @tuannguyen514

  Xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn ạ :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )