Ghi công thức của chương bất phương trình lớp 10 về các dạng bài như căn thức, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Ghi đầy đủ giúp mình nhé m

Question

Ghi công thức của chương bất phương trình lớp 10 về các dạng bài như căn thức, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ghi đầy đủ giúp mình nhé mai mình thi rồi ạ
P/s : không được sao chép spam hay vi phạm dưới bất cứ hình thức nào

in progress 0
Audrey 1 giờ 2021-10-06T00:39:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:41:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Dạng 1: $\sqrt{f(x)}<g(x)\Leftrightarrow {\left\{\begin{aligned}f(x)\geq 0\\ g(x)>0\\ f(x)\leq \left [ g(x) \right ]^2\end{aligned}\right.}$
  Dạng 2:
  $\sqrt{f(x)}>g(x)\Leftrightarrow {\left[\begin{aligned} {\left\{\begin{aligned}g(x)<0\\ f(x)\geq 0 \end{aligned}\right.}\\ {\left\{\begin{aligned}g(x)\geq 0\\ f(x)>\left [ g(x) \right ]^2\end{aligned}\right.}\end{aligned}\right.}$
  Dạng 3:
  $\sqrt{f(x)}<\sqrt{g(x)}\Leftrightarrow {\left\{\begin{aligned}f(x)\geq 0\\ f(x) <g(x)\end{aligned}\right.}$
  Dạng 4:$a>0$ có thể thay $a=g(x)$
  $\left | f(x) \right |\leq a\Leftrightarrow -a\leq f(x)\leq a$
  Dạng 5:$a>0$ có thể thay $a=g(x)$
  $\left | f(x) \right |\geq  a\Leftrightarrow {\left[\begin{aligned}f(x)\leq -a\\ f(x)\geq a\end{aligned}\right.}$

  Dạng 6:
  $\left | f(x) \right |<  \left | g(x) \right |\Leftrightarrow f^2(x)<g^2(x)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )