Ghi những việc làm tốt nói về yên thương con người

Question

Ghi những việc làm tốt nói về yên thương con người

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-06T21:44:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:46:06+00:00

  Những việc làm tốt nói về yên thương con người:

  – Giúp bạn đến trường 

  – Giảng lại bài cho bạn nếu bàn không hiểu
  – Quyên góp ủng hộ cho đồng bào lũ lụt.

  – Giúp đỡ bố mẹ, ông bà làm việc nhad những lúc họ ốm đau.

  – Giúp đỡ những cụ già, em nhỏ khi qua đường nhiều xe cộ.

  Xin hay nhất!

  0
  2021-08-06T21:46:08+00:00

  @Moon

  #BROTHERS

  Mong bạn cho mk ctlhn và 5sao + cảm ơn cho nhóm

  Ghi những việc làm tốt nói về yên thương con người

  – Giúp mẹ làm việc nhà

  – Giúp bà cụ qua đường

  – Ba đi làm về lấy cho ba 1 ly nước

  – Đỡ em bé bị ngã

  – Quyên góp tiền ủng hộ cho người miền núi

  – Chép bài và giảng lại bài cho bạn bị ốm

  – Giúp cô giáo lau bảng

  – Giúp các bạn trực nhật

  – Tích cực tham gia hoạt động từ thiện

  – Giúp đỡ bạn bè vô tư, ko mong chờ sự trả ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )