Ghi tên các nguyên tố hóa học sau: H, Li, Be, Na, Mg, K ,Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,Cu, Zn Vd: H: hidro

Question

Ghi tên các nguyên tố hóa học sau: H, Li, Be, Na, Mg, K ,Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,Cu, Zn
Vd: H: hidro

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-07-09T22:53:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:55:14+00:00

  H: Hydro

  Li: Liti

  Be: Beri

  Na: Natri

  Mg: Magie

  K: Kali

  Ca: Canxi

  Sc: Scandi

  Ti: Titan

  V: Vanađi

  Cr: Crom

  Mn: Mangan

  Fe: Sắt

  Co: Coban

  Ni: Niken

  Cu: Đồng

  Zn: Kẽm

  0
  2021-07-09T22:55:40+00:00

  Li: Liti

  Be: Beri

  Na: Natri

  Mg: Magie

  K: Kali

  Ca: Canxi

  Sc: Scandi

   Ti: Titan

  V: Vanađi

  Cr: Crom

  Mn: Magan

  Fe: Sắt

  Co: Coban

  Ni: Niken

  Cu: Đồng 

  Zn: Kẽm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )