Giá xăng tăng từ 15 700 đồng lên 17 300 đồng 1 lít . hoi giá xăng tăng bao nhiêu phần trăm

Question

Giá xăng tăng từ 15 700 đồng lên 17 300 đồng 1 lít . hoi giá xăng tăng bao nhiêu phần trăm

in progress 0
Eva 2 tuần 2021-11-24T19:18:45+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:20:07+00:00

  Giá xăng tăng lên số tiền là:

  `17300-15700=1600` (đồng)

  Giá xăng tăng lên số phần trăm là:

  `1600:15700×100=10,19%`

    Đáp số: `10,19%`

   

  0
  2021-11-24T19:20:07+00:00

  Đáp án:

  Giá xăng tăng số tiền là :

  ` 17 300 – 15700 = 1600` ( đồng )

  Giá xăng tăng số phần trăm là

  ` 1600 : 15700 \times 100% = 10,19%`

  Đáp số ` : 10,19%`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )