Gia đình bác Hoàng có nuôi 4 con bò Trung bình mỗi con cho khoảng 2400 lít/năm Bán được khoảng 18000đ/ lít Biết rằng tiền đầu tư,chăm sóc bằng 52% tiề

Question

Gia đình bác Hoàng có nuôi 4 con bò Trung bình mỗi con cho khoảng 2400 lít/năm Bán được khoảng 18000đ/ lít Biết rằng tiền đầu tư,chăm sóc bằng 52% tiền bán sữa HỞI BÁC HOÀNG THU ĐƯỢC BAO NHIU TIỀN 1 NĂM

in progress 0
Mackenzie 8 phút 2021-09-20T09:28:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:29:40+00:00

  Số lít sữa của 4 con bò là:
       $2400$ $.$ $4$ $=$ $9600$ (lít)
  Số tiền sữa bác Hoàng bán được là:
       $9600$ $.$ $18000 = 172800000$ (đồng)
  Số phần trăm tiền lời là:
       100$% – 52$% = 48%
  Số tiền sữa trong 1 năm bác Hoàng thu được là:
       $\frac{172800000 . 48}{100}$  $=$ $82944000$ (đồng)
            Vậy số tiền sữa trong $1$ năm bác Hoàng thu được là: $82944000$ đồng

  0
  2021-09-20T09:30:00+00:00

  Đáp án:82944000(đồng)

   

  Giải thích các bước giải:

  -Số tiền thu được sau khi bán sữa là: 18000*2400*4=172800000(đồng)

  -Số tiền đầu tư chăm sóc là: 172800000/100*52=89856000(đồng)

  -Số tiền thu được còn lại là: 172800000-89856000=82944000(đồng)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )