Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 30.000.000đồng. Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mỗi tháng có thể tiết kiệ

Question

Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 30.000.000đồng. Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mỗi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 2.000.000 đồng

in progress 0
Clara 5 ngày 2021-12-06T17:16:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:17:55+00:00

  Đáp án:

  Tiền ăn uống                       =8.000.000 đồng

  tiện ở (nhà, điện, nước)     = 7.000.000 đồng

  tiền học                              = 4.000.000 đồng 

  tin đi lại (xăng, xe)            = 5.000.000 đồng

  chi khác                              = 3.000.000 đồng

                                tổng chi = 27.000.000 đồng

      để tiết kiệm                      = 3.000.000 đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )