giả sử a,b,c là các số nguyên dương sao cho ba phân số a/b+2c , 2b/c+5a , 3c/2a+7c bằng nhau . Tìm dạng tối giản của mỗi phân số đó

Question

giả sử a,b,c là các số nguyên dương sao cho ba phân số a/b+2c , 2b/c+5a , 3c/2a+7c bằng nhau . Tìm dạng tối giản của mỗi phân số đó

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-11T19:23:22+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:24:42+00:00

  Ta có 18a/6b+12c=18b/3c+15a=18c/4a+14b 

  Nếu a>b>c

  => 18a>6b+12c

  =>18c<4a+14b

  =>18b<4c+15a

  Vậy  18a/6b+12c>1 , 18b/3c+15a<1, 18c/4a+14b<1

  vậy => a=b=c=1

  Vậy ⇒=>2b/c+5a=2b/c+5a=3c/2a+7b=2/6=1/3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )