giả sử em là một chuyên gia nghiên cứu về Châu Phi, em hãy nói lên suy nghĩ về những biện pháp làm giảm sự bùng nổ dân số ở Châu Phi hiện nay

Question

giả sử em là một chuyên gia nghiên cứu về Châu Phi, em hãy nói lên suy nghĩ về những biện pháp làm giảm sự bùng nổ dân số ở Châu Phi hiện nay

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-07T20:51:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:52:32+00:00

   1- Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, các chính sách về dân số.- Quản lý và ngăn chặn việc di dân tự do. – Tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc sinh ít con.

  2- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

  – Tuyên truyền rõ ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

  – Sinh ít con ( mỗi nhà chỉ 1-2 con ).

  – Tăng trình độ dân trí và giúp họ hiểu rõ vấn đề về dân số (ghi cái  thứ 1 hay thứ 2  cũng đc )

  0
  2021-08-07T20:53:21+00:00

  Kiểm soát sinh đẻ ( kế hoạch hóa gia đình ) làm giảm sự gia tăng dân số.
  – Phát triển giáo dục, cách mạng nông nghiệp, công nghiệp hóa làm tăng tốc độ phát triển kinh tế khá cao, đời sống con người, trình độ hiểu biết được nâng cao. Từ đó nhận thức được hậu quả được của gia tăng dân số dẫn tới các hành động, suy nghĩ giúp hạn chế sự gia tăng dân số nhất có thể.
  (THeo VBT Địa )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )