Giả sử khối cần sao chép là A5:B5, khối nhận dữ liệu sao chép là ô B6:C8 để sao chép bằng cặp lệnh Copy-paste và kết thức việc sao chép. Thao tác cần

Question

Giả sử khối cần sao chép là A5:B5, khối nhận dữ liệu sao chép là ô B6:C8 để sao chép bằng cặp lệnh Copy-paste và kết thức việc sao chép. Thao tác cần thực hiện như thế nào?
Câu 7. Giả sử khối cần di chuyển là A2:B4, khối nhận dữ liệu di chuyển là ô A6:B8, để di chuyển bằng cặp lệnh cut-paste và kết thúc việc di chuyển, thao tác cần thực hiện như thế nào?

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-07-28T13:33:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:34:27+00:00

  Câu 6:

  B1. Kéo thả để chọn khối A5:B5;

  B2. Ấn Copy;

  B3. Chọn ô B6;

  B4. Ấn Paste;

  Câu 6:

  B1. Kéo thả để chọn khối A2:B4;

  B2. Ấn Cut;

  B3. Chọn ô B6;

  B4. Ấn Paste;

  0
  2021-07-28T13:34:42+00:00

  Câu1

  B1:bôi đen khối A5:B5 

  B2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C

  B3 :Đưa con trỏ chuột đến khối B6:C8 

  B4:Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V

  Câu2

  B1:bôi đen khối A2:B4

  B2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X

  B3 :Đưa con trỏ chuột đến khối A6:B8

  B4:Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V

  Cho mình 5 sao với 1 cảm ơn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )