giả sử nếu yêu cầu sắp xếp các giai đoạn lịch sử kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước 9 năm kháng chiến chống pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội tron

Question

giả sử nếu yêu cầu sắp xếp các giai đoạn lịch sử kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước 9 năm kháng chiến chống pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước em hãy sắp xếp các giai đoạn lịch sử ấy theo thứ tự trước sau và ghi mốc thời gian

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-16T06:19:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:20:57+00:00

  $\text{@Chiii S A D}$

  Năm $1945-1954$: Kháng chiến chống Pháp.

  Năm $1975$: Kháng chiến chống Mĩ.

  Năm $1985$: Xây dựng độc lập chủ nghĩa nước ta.

  $#Xin hay nhất !$

  0
  2021-09-16T06:21:09+00:00

  Năm 1945-1954: Chín năm kháng chiến chống Pháp

  Năm 1975: Kháng chiến chống Mĩ và xây dựng đất nước

  năm 1985: Xây dụng XHCN trong cả nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )