giả sử ô C1 chứa công thức =A1+B1. a) Trình bày thao tác sao chép nội dung ô C1 đến ô E6. khi đó ô E6 có nội dung là công thức nào ? b) Trình bày th

Question

giả sử ô C1 chứa công thức =A1+B1.
a) Trình bày thao tác sao chép nội dung ô C1 đến ô E6. khi đó ô E6 có nội dung là công thức nào ?
b) Trình bày thao tác di chuyển nội dung của ô C1 đến ô E6? Khi đó ô E6 có nội dung là công thức nào?

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-07-28T16:33:14+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:34:58+00:00

  a) • Sao chép:

  B1: Chọn ô C1

  B2: Home/ Clipboard/ Copy

  B3: Chọn ô E6

  B4: Home/ Clipboard/ Paste

  • Ô E6 có nội dung là công thức: =C1+D1

  b) • Di chuyển: 

  B1: Chọn ô C1

  B2: Home/ Clipboard/ Cut

  B3: Chọn ô E6

  B4: Home/ Clipboard/ Paste

  • Ô E6 có nội dung là công thức: =A1+B1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )