Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x; y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. tính x1, y1 biết y1 – x1 = –

Question

Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x; y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. tính x1, y1 biết y1 – x1 = -3, x2 = -5, y2 = 4

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-08-03T23:11:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:12:24+00:00

  Đáp án:${x_1} = \frac{5}{3};{y_1} =  – \frac{4}{3}$

   

  Giải thích các bước giải:

   Do x,y tỉ lệ thuận nên:

  $\begin{array}{l}
  \frac{{{x_1}}}{{{y_1}}} = \frac{{{x_2}}}{{{y_2}}} = \frac{{ – 5}}{4}\\
   \Rightarrow \frac{{{x_1}}}{{ – 5}} = \frac{{{y_1}}}{4} = \frac{{{y_1} – {x_1}}}{{4 – \left( { – 5} \right)}} = \frac{{ – 3}}{9} =  – \frac{1}{3}\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} =  – \frac{1}{3}.\left( { – 5} \right) = \frac{5}{3}\\
  {y_1} =  – \frac{1}{3}.4 =  – \frac{4}{3}
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,{x_1} = \frac{5}{3};{y_1} =  – \frac{4}{3}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )