Giá trị của hàng hoá được biểu hiện thông qua yêu tố nào

Question

Giá trị của hàng hoá được biểu hiện thông qua yêu tố nào

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-09-06T07:57:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T07:58:43+00:00

  Đáp án: thông qua giá trị trao đổi

  0
  2021-09-06T07:59:23+00:00

  Giá trị trao đổi

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )