Giá trị của m và n để đồ thị các hàm số y = mx + 2 và y = x – n cùng đi qua điểm M(1; 3) là Giúp mình với ạ

Question

Giá trị của m và n để đồ thị các hàm số y = mx + 2 và y = x – n cùng đi qua điểm M(1; 3) là
Giúp mình với ạ

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-08T06:09:30+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:10:47+00:00

  Thay M(1;3) vào y=x-n

  ⇒ 3=1-n

  ⇒n=-2

  Thay M(1;3) vào y=mx+2

  ⇒ 3=m+2

  ⇒m=1

  Vậy m=1 và n=-2

  xin ctlhn

  0
  2021-09-08T06:11:22+00:00

  Đáp án:

  $m=1;\ n=-2$ 

  Giải thích các bước giải:

  Hàm số $y=mx+2$ đi qua điểm $M(1;3)$

  $⇔3=m+2$

  $⇔m=1$

  Hàm số $y=x-n$ đi qua điểm $M(1;3)$

  $⇔3=1-n$

  $⇔n=-2$

  Vậy $m=1$ và $n=-2$ là các giá trị cần tìm. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )