giá trị nào là của x thì lx+3l có giá trị nhỏ nhất

Question

giá trị nào là của x thì lx+3l có giá trị nhỏ nhất

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-07-30T21:20:29+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:21:48+00:00

  Đáp án:

  x = -3

  Giải thích các bước giải:

   Vì lx+3l ≥ 0

  => Để dấu “=” xảy ra thì:

      x + 3 = 0

  => x = 0 – 3

  => x = -3

  Vậy GTNN của lx+3l là 0 tại x = -3

  0
  2021-07-30T21:21:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $|x+3| \geq 0∀x$

  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi :

  $x+3=0$

  $⇔x=-3$

  Vậy $|x+3|$ có GTNN=0 khi $x=-3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )