Giá trị (x) Tần số (n) 0 1 1 1 5 1 7 3 9 1 10

Question

Giá trị (x) Tần số (n)
0 1
1 1
5 1
7 3
9 1
10 2
13 1
14 1
20 1
N = 12
Theo em, bảng tần số có thuận lợi gì hơn so với số liệu thống kê ban đầu?

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-11-03T12:13:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:15:13+00:00

  Theo em, bảng tần số thuận lợi so với bảng số liệu thống kê ban đầu vì:

  – Bảng “tần số” được lập ngắn gọn hơn bảng số liệu thống kê ban đầu.

  – Bảng “tần số” giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi hơn cho việc tính toán sau này.

  – Khi nhìn vào bảng tần số sẽ tiện lợi hơn khi tính số trung bình cộng.

   

  0
  2021-11-03T12:15:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Những đặc điểm giúp bảng tần số thuận lợi hơn sao với bảng thống kê ban đầu: 

  – Bảng tần số ngắn gọn hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu

  – Bảng tần số còn giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán như số trung bình cộng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )