Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích S B. tỉ lệ với số đ

Question

Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ
A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích S
B. tỉ lệ với số đường sức từ qua diện tích S
C. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S
D. là giá trị cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích S

in progress 0
Reagan 5 phút 2021-09-09T12:16:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:18:05+00:00

  Đáp án:

  B. tỉ lệ với số đường sức từ qua diện tích S  

  Giải thích các bước giải:

  Ta có công thức tính giá trị tuyệt đối của từ thông khi có đường sức từ xuyên qua tiết diện S là:

  \[\left| \Phi  \right| = BS\]

  Do đó nó tỉ lệ với số đường sức từ xuyên qua ( độ lớn của B ) và diện tích S. 

  0
  2021-09-09T12:18:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ

  A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích S

  B. tỉ lệ với số đường sức từ qua diện tích S

  C. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S

  D. là giá trị cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích S

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )